10.6.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Moniky Marekové na téma Právní otázky spojené s umělointeligentními systémy

Předpokládá se, že autonomní vozidla mohou zvýšit bezpečnost i plynulost provozu a systémy umělé inteligence můžou zlepšit kvalitu našeho života a přispět k odstranění mnohých problémů naší společnosti. Umělá inteligence je také všeobecně vnímána jako spravedlivá a neutrální technologie, která může zabezpečit rovnost a spravedlivější rozhodování. Jak však samořiditelná vozidla můžou zasáhnout do našeho soukromí a změnit jeho pojetí? Jak mohou být využívána a zneužívaná data o našich pohybech na veřejnosti a v online prostoru? Můžeme být ovládáni algoritmy, které zasahují do našeho soukromí a podsouvají nám zcela pozměněnou realitu? A jak může být umělá inteligentce ovlivněna předsudky a jaký dopad může mít na jednotlivce i celou společnost? Při přednášce rozebereme otázky vlivu systémů umělé inteligence na právo na soukromí i na naše jiná základní práva.
Monika Mareková je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a University of Oxford, Lincoln College, od které získala stipendium Supperstone Law Scholarship. Studovala také právo na University of Fribourg a Laurentian University v Sudbury v Kanadě a lidská práva na postgraduálním studijním programu OSN v Ženevě. Je vědeckou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, spolupracovnicí Centra pro lidská práva a demokratizaci a advokátkou.
Na Akademii věd se Monika specializuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel se zaměřením na data. Je také zkušenou advokátkou v oblasti technologií a médií. Její diplomová práce o sledování pomocí GPS a právu na soukromí byla uznána jako nejlepší lidskoprávní diplomová práce roku 2011 v České republice. Monika publikovala v České republice a na Slovensku, vystoupila na mnoha mezinárodních konferencích a byla hostující přednášející na Laurentian University. Během studia na Oxfordu se účastnila výzkumu pro Oxford Pro Bono Publico a spolupracovala na reportech o zločinech z nenávisti a právu na soukromí. Je prezidentkou spolku Oxford and Cambridge Alumni Society Czech Republic.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a budeme se snažit zachovat i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »