4.3.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jana Havlíka na téma Bůh, smrt a sedm tun olova – Historie chemického prvku v kulturních souvislostech

Olovo je souputník lidstva už od úsvitu naší civilizace. Na rozdíl od zlata či železa však nikdy nemohlo aspirovat na svou krásu, ani na tvrdost a houževnatost. Přesto i díky své zdánlivé obyčejnosti mnohokrát zásadním způsobem ovlivnilo vývoj mnoha civilizací. Je jen málo prvků, ke kterým bychom měli jako společnost takto komplikovaný vztah a zároveň se bez nich nebyli schopni v běžném životě obejít. Přijměte proto moji pozvánku na exkurzi do pozoruhodného světa tohoto ryze plebejského kovu.
Jan Havlík (*1985) vystudoval anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Během doktorského studia se zabýval výzkumem nanodiamantů v ÚOCHB AV ČR. Nyní se na Vysoké škole chemicko‑technologické v Praze věnuje přípravě budoucích učitelů chemie, péči o talentovanou mládež a popularizaci vědy. Jeho vášní je pořizování si nových knih, které se pak zpravidla nepřečtené hromadí všude v jeho okolí.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »