Před vyše šedesáti lety nadějný doktorand, Rudolf Mössbauer, díky své pečlivé laboratorní práci pozoroval a objasnil rezonanční absorpci záření gama v krystalu iridia 191, zač mu byla později udělena Nobelova cena za fyziku. Záhy se ukázalo, že tento exotický jev nelze pozorovat u všech atomových jader, což významně omezuje rozsah jeho využití ve výzkumu. Proč je tomu tak, jak vzácné či nebezpečné je pozorování Mössbauerova jevu se dozvíte v dnešní přednášce, která Vás mimo jiné provede i několika zajímavými důsledky Mössbauerova pozorování.
S jevem bezodrazové rezonanční absorpce záření gama se studenti fyziky často potkávají až ve výběrových kurzech, v důsledku čeho je povědomí o tomto jevu ve vědecké komunitě velice slabé. Navzdory tomu jsou metody Mössbauerovy spektroskopie aktivně rozvíjeny a využívány v materiálovém výzkumu pro svoje unikátní energetické rozlišení i dnes. Díky vědeckým i technickým pokrokům posledních desetiletí dovedeme v laboratoři provádět experimenty za velice nízkých teplot, které nikde ve vesmíru neexistují, imitovat vysoké tlaky v zemském jádru či podmínky, které materiály zažívají při intenzivním ozařování ve fúzních reaktorech. Na závěr přednášky pohovořím o relativně novém tématu spojujícím základní a aplikovaný výzkum z oblasti nanomedicíny. Využijeme vše co jsme se naučili a společně skusíme vytěžit informace z Mössbauerových spekter, abychom odpověděli na palčivé otázky které nám výrobci farmaceutických preparátů kladou.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »