Přednáška stručně představí demografii jako vědní disciplínu, jejíž potenciál a význam se v posledním roce ukázal viditelněji než dříve. Nicméně demografické znalosti jsou podstatné v mnohem více směrech než bychom možná čekali – v plánování kapacit škol, domovů pro seniory, pro dostatečnou dostupnost zdravotní péče nebo starobních důchodů, atd. Efektivní využití demografických znalostí však stojí na důkladně provedené analýze.
V rámci přednášky se podíváme na vybraná fakta či pojmy, které sice všichni známe, ale přesto v rámci nich lze nalézt nové informace či specifické pojetí – pohlaví a věk. Tyto dvě veličiny umožňují totiž posoudit základní rozdíly reprodukčního chování v populaci, ale také pomocí nich můžeme dospět k tak zásadním otázkám, jako zda žijí déle muži či ženy, jakou roli v reprodukčním chování sehrává věk a jak vůbec můžeme věk vnímat, co je to čas nebo kdy začínáme stárnout. Výsledky vybraných demografických analýz dávají nahlédnout do podobných témat i do demografie jako oboru a jeho podstaty.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »