V přednášce budou představeny základní principy předvolebních výzkumů a důvody jejich odchylek. Kromě základních důvodů jako je vzdálenost pozorování od voleb a výběrová chyba vzorku se podíváme i na méně známé důvody odchylek. Složitější mechanismy předvolebních výzkumů budou představeny na příkladech voleb v ČR, UK a Maďarsku. Na základě těchto znalostí se podíváme i na odchylky výzkumů ve volbách 2021 do Poslanecké sněmovny ČR a budeme spekulovat nad jejich důvody.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »