CanSat je soutěž pro studenty, pořádaná pod záštitou Evropské kosmické agentury (dále jako ESA), které se můžete zúčastnit každý rok. Cílem je zkonstruovat funkční sondu o rozměrech plechovky od nápoje neboli CanSat (Can= plechovka a Sat= satellite). Soutěž je rozdělená na 3 postupové části: Národní semifinále, národní finále a evropské finále. V závěrečné části se můžete těšit na vycestování do zajímavé destinace. V minulých letech se například evropské finále konalo v provincii Bologna v Itálii.

Studentské týmy se mohou skládat ze 4-6 členů a jednoho mentora, Ten si bere na starost komunikaci mezi týmem a agenturou. Týmy mají 2 základní mise, a to primární a sekundární:

Primární misí je sestavit CanSat, který je schopný měřit teplotu a atmosferický tlak okolního prostředí během výstupu i řízeného sestupu s padákem. Dále s pomocí telemetrie nejméně jednou za 1s odesílat tyto data do pozemní stanice (Ground Station). Naměřená data je pak potřeba umět zpracovat a odprezentovat.

Sekundární mise je už pouze na uvážení jednotlivých týmů. Vždy však musí být kladen důraz na technickou proveditelnost mise (dodržení technických požadavků na CanSat) a analyzovatelnost naměřených dat.

Cílem týmu je probojovat se se svým plánem do Národního finále. Tam budou svůj CanSat prezentovat před odbornou porotou a následně ho testovat. S pomocí techniky (dronu, letadla nebo rakety) ho pořadatelé vynesou do výšky 300-1000m a následně vypustí. Analyzované hodnoty pak týmy odprezentují v závěrečné prezentaci odborné porotě. Na závěr čeká vyhlášení výsledků a vítěz postupuje do Evropského finále.

Tento článek je jen krátký úryvek z toho, co vás čeká a co je potřeba splnit. V případě, že Vás zaujal a chcete se dozvědět více, informace o soutěži naleznete zde. Nebo můžete sledovat aktuální pokroky našeho týmu Utesla na Instagram popřípadě facebook.

Za tým UteslaSat Adam Keřka

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »