Kliniky pro léčbu neplodnosti rostou v ekonomicky vyspělých zemích jako houby po dešti. Odhaduje se, že zhruba 18% partnerských párů má potíže při početí dítěte. Jednou z významných příčin je znečištění životního prostředí látkami, které narušují hormonální rovnováhu. O tzv. endokrinních disrutoprech stále ještě nevíme dost a mnohé z toho, co jsme o nich zjistili, se vymyká “zdravému selskému rozumu”. Jaroslav Petr (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi se zabývá regulací zrání savčích oocytů a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem redakční rady časopisu Vesmír. Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=mTm_LhZqC9E Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2003392459815628/ Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »