23.6.2021: Celodenní terénní exkurze: biologické mapování soustavy Bohdanečských rybníků

Ve spolupráci s odborníky pořádáme ve středu 23.6. od 830 do 1530 pro talentované SŠ studenty z Pardubic celodenní biologickou exkurzy do ptačí oblasti Bohdanečských rybníků.

V rámci exkurze si můžete vyzkoušet různé terénní biologické aktivity jako je mapování invazních rostlin, vodního ptactva nebo různé přístupy a techniky hodnocení environmenální kvality vody.

Součástí programu je také odběr a mikroskopování vzorků bentosu, vodních řas a vodní mikrofauny, chemická analýza vody. Lektoři z Technecia předvedou také využití dronů a robotických plavidel v biologickém výzkumu.

Odborný biologický program zajišťují ornitologové a botaničky z Východočeského muzea, zoologové z Přírodovědecké fakulty University Karlovi v Praze, odborníci na vodní řasy – algologové – z Přírodovědecké fakulty Jihočeské university a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a ekotoxikolové z centra Recetox na Masarykově universitě v Brně.

Program běží s podporou MŠMT, NIDV (Krajské sítě na podporu nadání) Královehradeckého kraje a Pardubického kraje a JHV Engineering.

V případě zájmu a dotazů nás kontaktujte na čísle 774 143 458 nebo na emailu [email protected].

Translate »