22.6.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lukáše Kratochvíla na téma Neposkvrněná početí u amniotických obratlovců: kdo se umí rozmnožovat bez sexu a jak a proč to dělá

Několik linií amniotických obratlovců se rozmnožuje výhradně asexuálně (obligátně partenogeneticky), jedná se zpravidla o linie vzniklé mezidruhovou hybridizací. Ukázalo se, že mnohé linie plazů umí obojí: sexuální a asexuální rozmnožování. Pokusím se porovnat obligátní a fakultativní partenogenezi, shrnout poznatky o jejich molekulárních mechanismech, evolučním vzniku a významu a porovnat asexuální rozmnožování amniotických obratlovců s jinými skupinami živočichů.

Lukáš Kratochvíl (*1975) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře ekologie téže fakulty se zabývá evoluční ekologií a ekologií živočichů.

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=A0wbFJ7VQSQ

Translate »