23.3.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jakuba Velímského na téma O velikém magnetu zemském

Nedávno uplynulo 750 let od doby, kdy francouzský učenec Petrus Peregrinus ve svém dopise „Epistula de magnete“ poprvé popsal chování magnetické střelky. Od středověkých poznatků, přes rozvoj měření magnetické deklinace v období velkých objevitelských mořeplaveb a dále přes průkopnické teoretické i praktické příspěvky Gaussovy, se geomagnetismus rozvinul do dnešní podoby moderní a široké geofyzikální disciplíny. V přednášce se dotkneme několika vybraných kapitol: podíváme se, proč a kam putují geomagnetické póly, nahlédneme do nitra Země pomocí metody geomagnetické indukce a prozkoumáme, jaké elektromagnetické pole vzniká prouděním vody ve světových oceánech.

Odkaz na Stream: https://www.youtube.com/watch?v=8k7uEn5mUMs

Translate »