12.3. 2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Renáty Androvičové: Kartografie lidské sexuality od 1700

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zvou na pátek 12. března v 17 hodin
na přednášku Renáty Androvičové na téma Kartografie lidské sexuality

Lidé mají tendenci o vlastní sexualitě přemýšlet v diskrétních konstruktech – např. jsem vs. nejsem hetero, vzrušuje vs. nevzrušuje mne násilí, jsem vs. nejsem „normální“, atd. Lidský mozek ale konstruuje mapu sexuálního vzrušení kontinuálně a probabilisticky, žádná situace tedy není nemyslitelná, jen více či méně pravděpodobná. Jaký je tedy vztah mezi jednotlivými parafiliemi (sexuálními deviacemi) a tzv. normofílií (běžné heterosexuální nebo homosexuální praktiky). Je sexuální agrese skutečně přirozenou součástí heterosexuality? Jsou tradiční parafilie jako exhibicionismus nebo voyeurismus skutečně tak vzácné jak si myslíme? Vypadá mapa sexuálního vzrušení stejně u mužů a žen? Na tyto a další otázky se Vám pokusím dát odpověď díky fascinující technice vizualizace vztahů tzv. „sociomapování“, která vznikla v Praze (Bahbouh & Bahbouh, 2005; Höschl, 2006). Tato metoda dokáže přetvořit nepřehledné matice čísel do intuitivní “mapy” vztahů. Data, z nichž byla mapa vytvořena, vzešla z celonárodního průzkumu na vice než 10 tisících respondentů a respondentek.

Renáta Androvičová pracuje jako výzkumná sexuoložka, neurovědkyně v laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy.

Stream najdete zde: https://youtu.be/jcHsMsePNzo

Translate »