26.1.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Robina Kopeckého na téma O robotech a lidech – experimentální filosofie interakce stroje a člověka

Techencium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zve na úterý 26. ledna v 17 hodin
na přednášku Robina Kopeckého na téma O robotech a lidech – experimentální filosofie interakce stroje a člověka
V blízké budoucnosti budou lidé v těsném každodenním styku s roboty. Pomáhat nám budou robotičtí lékaři nebo učitelé cizích jazyků, na druhou stranu je také možné, že v některých státech budou na obyvatele dohlížet robotičtí policisté nebo vojáci. V Přednášce si si představíme zkoumané interakce člověka a stroje a filosofické intuice dospělých i dětí o lidské a robotické mysli a tváři (koncept „uncanny valley“).
Robin Kopecký, absolvent filosofie na FF UK a teoretické a evoluční biologie na PřF UK. Pracuje jako vědecký pracovník na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a PřF UK, je interním členem Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Zabývá se filosofií techniky, experimentální filosofií a studiem morálního soudu.
Translate »