Workshop Idea univerzity devět = 9

Zveme studenty a pedagogy Univerzity Pardubice na letní, technicko-umělecky zaměřený workshop s filosofickými přesahy 

Translate »