Šiřme slovo ekocida

 

Britská právnička Polly Higginsová zahájila kampaň za uznání ekocidy jako mezinárodního zločinu proti míru.

Ničení přírody se dosud považuje „jen“ za morální přečin, Higginsová se snaží, aby bylo právně uznáno jako zločin. Higginsová vymezuje ekocidu jako: „rozsáhlé ničení, poškození ekosystémů či jejich ztrátu na daném území, ať už lidskou činností nebo jinými příčinami, v takové míře, že mírumilovné užívání území jeho obyvateli je vážně poškozeno“.

Protože  je pravděpodobné, že ekocida povede k válkám o zdroje, jedná se o potencionální zločin proti míru, který je ze své povahy přeshraniční a multijurisdikční.

Cílem kampaně je také dostat slovo Ekocida do širšího povědomí, termín se používá už od konce 60. let, ale je dosud málo rozšířený. Cílem není zastavit veškerý průmysl, těžbu, nebo rozvoj, ale nastartovat průmysl a technologie, které jsou zodpovědné a nezpůsobují ztrátu ekosystémů.

Higginsová už v OSN uspěla s Univerzální deklarací planetárních práv

(právo nebýt znečištěný, právo na restorativní justici, právo na čisté a zdravé životní prostředí).

Text za uznání Ekocidy bude v OSN předkládat v lednu  2011.

Zdroj:  Sedmá generace, The Ecologist.

Translate »